English
Последвайте ни: Facebook Twitter RSS
Меню Търсене
Извънредни новини
Начало Икономика Становише на Националната асоциация на строителните предприемачи

Икономика

Добави коментар

Становише на Националната асоциация на строителните предприемачи

Уважаеми дами и господа,

В момента страната ни, а и целият свят са изправени пред предизвикателство, с което не сме се сблъсквали досега. Ние от Националната асоциация на строителните предприемачи не сме специалисти в областта на вирусологията и епидемиологията и не смятаме да даваме субективни и емоционални становища, защото като производственици сме се научили да се вслушваме в мнението на експертите. Нашата експертиза е относно икономическите последствия върху нацията. Ние всекидневно участваме в икономическия живот на страната, създавайки продукт от първа необходимост за населението - жилища. Всекидневно се сблъскваме с проблемите на производството в нашата действителност - осигуряване на квалифициран персонал, работни заплати, осигуровки, такси и данъци, наличие на усложнени административни услуги, неспазване на административни срокове. Потребителят на нашия краен продукт е гражданинът и ние веднага усещаме финансовите проблеми на населението при дадени политико-икономически промени в обществото. Оттук идва и желанието ни, чрез това отворено писмо да дадем нашето мнение и предложения към обществото.

Медицинският аспект на проблема е най-важен в момента, защото става въпрос за човешки животи, но не трябва да се забравят и икономическите, и социалните ефекти за обществото. При спиране на административния и производствен процес ефектът за стопанството на страната ще е пагубен. Този негатив ще се изстрада както в обществен, така и в личен план. Ще се появи огромна маса от безработни граждани, за които държавата няма да има ресурс за социални помощи и осигуряване. Само в строителството са заети над 200 000 работници, които осигуряват препитанието на над 500 000 човека. Няма да могат да се обслужват потребителските кредити, което ще доведе до блокиране в банковия сектор. Ще фалират много производства и стопански дейности, което драстично ще намали приходите към бюджета. Той от своя страна няма да може да изплаща пенсии и заплати. Няма да могат да се финансират жизнено важни сектори като здравеопазване, образование и вътрешна сигурност. Това ще доведе до истинска и комплексна криза в обществото - нещо, което заедно не трябва да позволяваме.

С оглед на гореизброените рискове, от НАСП предлагаме следните действия:

  • Създаване на експертен икономически съвет. В него трябва да вземат участие доказани икономисти, администратори и производители. Основна задача на съвета трябва да бъде анализ на текущата икономическа ситуация и предлагане на адекватни мерки за оцеляване на икономиката.
  • Продължаване ефективната работа на администрацията, обслужваща стопанския живот. Това е възможно, защото банките работят ефективно при пълно спазване на предписанията. Според нас от НАСП сега е моментът дигитализация на административния процес, в частност въвеждане на електронното разрешително за строеж. Както се видя в образованието, това е  възможно при воля от страна на държавата и всички участници в процеса. 
  • Продължаване на кредитирането от страна на банките под контрола на БНБ. За разлика от частния капитал, банките работят с нашите пари, на гражданите и бизнеса, поради което в тази ситуация  те трябва да проявят особено голяма социална отговорност. Изключително важно е да не бъде стопирано банковото финансиране за населението и бизнеса, защото това би било пагубно за икономиката на страната.
  • Създаване на условия и възможност от страна на държавата производствата да продължат да работят при спазване на определени мерки.

В момента на първа линия е медицинският персонал, който отговорно поема тежестта на ситуацията, но не трябва да се забравя, че за неговата работа са необходими средства, медикаменти, апарати и сграден фонд, които се създават от производството и предприемачите по цял свят.  

В тези тежки времена за света и държавата ни, НАСП като социално отговорна организация, ще даде своя принос за справяне с кризата и няма да пести ресурс и средства за участие в мероприятия и дейности, помагащи в ситуацията. Не по-малък принос ще бъде да не се поддаваме на паника и чувство за лична безопасност и просперитет, а да продължим производството, същевременно стараейки се да запазим работните места, които сме създали.

  • Ние като браншова организация не искаме държавна помощ, която в тези времена ще е много по-необходима другаде. Ние искаме да ни се позволи да продължим да работим и по този начин да сме полезни на държавата в тези трудни времена.

С уважение,

Георги Шопов, председател на Националната асоциация на строителните предприемачи


Коментари (0)

Няма коментари.

Добави коментар


архив