English
Последвайте ни: Facebook Twitter RSS
Меню Търсене
Извънредни новини
Начало Икономика През първото тримесечие на 2019 г. средната заплата e 1 208 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. с 3.2 на сто.

Икономика

Добави коментар

През първото тримесечие на 2019 г. средната заплата e 1 208 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. с 3.2 на сто.

Снимка: АРХИВ

През първото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата e 1 208 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. с 3.2 на сто, показват предварителни данни на Националния статистически институт. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Операции с недвижими имоти" - с 11.4 на сто, "Други дейности" - със 7.8 на сто, и "Административни и спомагателни дейности"- с 6.4 на сто.
Средната брутна месечна работна заплата за януари 2019 г. е 1 192 лв., за февруари - 1 184 лв., и за март - 1 247 лева.
През първото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата нараства с 12.2 на сто спрямо първото тримесечие на 2018 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Операции с недвижими имоти" - със 17.9 на сто, "Други дейности" - с 16.9 на сто, и "Образование" - с 14.8 на сто.
Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2019 г. са: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 2 930 лева, "Финансови и застрахователни дейности" - 1 994 лева, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 877 лева. Най-нископлатени са били наетите в: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 729 лева, "Други дейности" - 898 лева, "Строителство" - 920 лева.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 10.7 на сто, а в частния - с 12.6 на сто.
Наетите по трудово и служебно правоотношение към края на март 2019 г. нарастват с 26.3 хил., или с 1.1 на сто, спрямо края на декември 2018 г., като достигат 2.32 милиона. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Култура, спорт и развлечения" - с 5.9 на сто, "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 4.3 на сто, и в "Селско, горско и рибно стопанство" - с 4 на сто. Най-голямо намаление на наетите е регистрирано в дейност "Добивна промишленост" - с 0.6 на сто.
В структурата на наетите по икономически дейности най-голям е относителният им дял в дейностите "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 21.9 и 17.1 на сто.
В края на март 2019 г. в сравнение с края на март 2018 г. наетите се увеличават с 5.7 хил., или с 0.2 на сто. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Строителство" - със 7.4 хил., "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 4.5 хил., и "Административни и спомагателни дейности" - с 2.9 хил., а най-голямо намаление - в "Преработваща промишленост" - с 11.1 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително отново в икономическите дейности "Строителство" и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - съответно с 6 и 5 на сто, а най-голямо намаление е регистрирано в "Добивна промишленост" - с 4.8 на сто.


Коментари (0)

Няма коментари.

Добави коментар


архив