English
Последвайте ни: Facebook Twitter RSS
Меню Търсене
Извънредни новини
Начало Икономика От средата на 2019-та без анонимни акционери във фирмите

Икономика

Добави коментар

От средата на 2019-та без анонимни акционери във фирмите

От юли догодина се забранява акциите на фирмите да бъдат на анонимни притежатели. Това реши днес Народното събрание с приемането на второ четене на промените в Търговския закон.

С редакцията на нормативния документ се отменят акциите на приносител и временните удостоверения, удостоверяващи права по записани ценни книжа на приносител. Изрично се предвижда те да бъдат заменени с поименни до 9 месеца след обнародването на промените. С тях се транспортира и евродирективата за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари и финансирането на тероризма.

Промените в закона се правят с цел да се идентифицира собственикът, защото с тези на приносител смяната на собственик била много лесна, а в Търговския регистър липсва информация за това кой упражнява властта с тях, се посочва в мотивите. Компаниите ще трябва да водят и книги за акционерите и да ги предоставят в Търговския регистър. Агенцията по вписванията ще изпрати на прокуратурата списък с дружествата, които не са изпълнили изискванията, 2 месеца след упоменатия срок. Въпросният списък ще се актуализира през 6 месеца и отново ще се изпраща до прокуратурата.

В случай, че акционер не представи за замяна притежаваните от него акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения в срока, дружеството ще бъде задължено да ги обезсилва. В тези случаи той ще има право да поиска от дружеството да му заплати равностойността на направените по тях вноски в 6-месечен срок от узнаването, но не по-късно от 5 години от датата на обезсилването.


Коментари (0)

Няма коментари.

Добави коментар


архив