Икономистите Пол Ромер и Уилям Нордхаус са тазгодишните носители на Нобелова награда за икономика, съобщават световните агенции.

Признанието им се счита за най-престижното в тази област. Изследванията на учените "значително разширяват обхвата на икономическия анализ, като изграждат модели, които обясняват как пазарната икономика взаимодейства с природата и знанието, съобщава Кралската шведска академия на науките.

Пол Ромер, който е бивш главен икономист в Световната банка, е отличен за приноса му в интегрирането на технологичните иновации в макроикономическите анализи. Ученият е твърдо убеден, че правителствата следва да насърчават технологичните иновации като средство за осигуряване на бъдещ просперитет, като подкрепят финансирането на точните науки.

Другият лауреат - Уилям Нордхаус, често е сочен за бащата на икономиката, свързана с климатичните изменения. Той изследва начините, по които климатичните промени влияят на икономическия модел. Подобен пример може да бъде даден с данъка върху парниковите емисии.

„Работата на двамата учени не дава заключителни становища, но откритията им значително ни приближиха до отговора на въпроса как можем да постигнем устойчив икономически растеж в глобален план”, посочва Нобеловият комитет.