English
Последвайте ни: Facebook Twitter RSS
Меню Търсене
Извънредни новини
Начало Политика Депутатите приеха промени в правилата за работа на парламента по време на извънредното положение

Политика

Добави коментар

Депутатите приеха промени в правилата за работа на парламента по време на извънредното положение

Депутатите приеха допълнение на решението за работата на Народното събрание по време на обявеното извънредно положение. То беше одобрено със 119 гласа "за" и 54 "против".
По време на извънредното положение се предвижда установяването на кворум преди откриване на пленарно заседание да се извършва чрез компютризираната система за гласуване, като регистрацията на народните представители да започва 1 час преди обявения начален час на заседанието. При разискванията по точка от дневния ред, в залата ще присъстват изказващите се народни представители, членовете на водещата комисия и други народни представители, като е препоръчително присъствието на не повече от 1/4 от всички народни представители едновременно.
След закриване на разискванията по точките от дневния ред, председателят ще определя начален час за гласуването на обсъдените законопроекти на първо гласуване и на проектите за решения, който не може да е по-рано от 30 минути след приключване на дебатите. Гласуването ще се извършва чрез компютъризираната система за гласуване по график, определен от председателя, като народните представители препоръчително се разделят на две групи, които гласуват последователно в залата. След приключване на гласуването, резултатите се установяват и обобщават от секретари на Народното събрание и се предават на председателя, който ги обявява по време на същото заседание.
Срокът за писмени предложения от народни представители по приети на първо гласуване законопроекти ще е 24 часа.
При разглеждане на законопроекти на второ гласуване, гласуването ще се извършва в определен час след приключване представянето на докладите на водещите комисии и разискванията по тях. Народните представители отново ще се разделят на две групи, които ще гласуват последователно в залата. Гласуването на всяка гpупa ще е глава по глава, раздел по раздел или текст по текст до изчерпване съдържанието на съответния доклад за второ гласуване и на направените по време на разискванията предложения. След приключване на гласуването, резултатите ще се установяват и обобщават от секретари на Народното събрание и ще се предават на председателя, който ще ги обявява.
Красимир Ципов /ГЕРБ/ посочи, че вчера на Председателски съвет този проект на решение е бил обсъден, нанесени са корекции и по тази причина отправи апел към народните представители да го подкрепят, тъй като създава правила за работа, които са в съответствие с препоръките на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса.


Коментари (0)

Няма коментари.

Добави коментар


архив