English
Последвайте ни: Facebook Twitter RSS
Меню Търсене
Извънредни новини
Начало Икономика Данъците с 500 лв. по-евтини в нета

Икономика

Добави коментар

Данъците с 500 лв. по-евтини в нета

500 лв. данъци по-малко можем да платим, ако подадем онлайн декларацията си. Кампанията за обявяване на доходите от 2017 г. започва от днес. Срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите е до 30 април тази година.

От НАП напомнят, че най-лесно и бързо формулярите могат да се подадат по електронен път без електронен подпис. За целта е необходим персонален идентификационен код (ПИК), който се издава безплатно в офис на НАП.

Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 януари 2018 г., физическите лица могат да ползват и 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв. Точно тук е новата част в сравнение с миналогодишната данъчна кампания, тъй като тогава за да спестим част от данъците си срокът за подаване на документите бе края на март. Намалена е и сумата за отстъпка от 1000 на 500 лева. Допълнително условие е и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок до 31 януари 2018 г. (миналата година датата бе 2 май).

От началото 2018 г. фирмите ще подават в НАП

 

корпоративните си

декларации само онлайн

 

Става въпрос за формуляри, задължението за подаване на които възниква след 31 декември 2017 г., а не да декларации, които е трябвало да бъдат подадени по-рано, но срокът е изпуснат. Наред с това отпада отстъпката от 5% от дължимия за довнасяне корпоративен данък при подаване на декларацията онлайн.

Фирмите, които не са осъществявали дейност през 2017 г., вече няма да подават годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността. Тези фирми обаче ще трябва да подадат в Агенцията по вписванията декларация, че не са осъществявали дейност в срок до 31 март 2018 г. Тази декларация ще се публикува в Търговския регистър, но няма да се плаща такса от фирмите. Все още не е ясно дали ще има образец за тази декларация, или тя ще трябва да бъде в свободен текст. Ако една фирма няма друга дейност, освен да плаща банкови такси за налична сметка, ще се приема, че тя реално не осъществява дейност. Ако обаче

 

по сметката има пари и

фирмата получава лихви

 

по принцип това са приходи и трябва да се подаде годишна данъчна декларация. За малки суми от лихви в рамките на стотинки обаче от НАП няма да правят проблеми и да налагат глоби, ако фирмата подаде декларация, че не осъществява дейност, стана ясно на семинара. Ако обаче през 2017 г. фирмата е трябвало да направи счетоводно преобразуване, ще трябва да подаде годишна данъчна декларация, дори реално да не осъществява дейност.

Според закона, до 500 лева грози всеки, който не подаде данъчна декларация. Данъчна декларация за доходите си за миналата година е длъжен да подаде всеки, който е получил пари извън тези по трудовия си договор. Важно е да се знае, че ако вече имаме рецидив и това е втората година, в която не сме декларирали доходите си, данъчните могат да ни глобят с до 1000 лева.

Освен за неподаване на декларацията обаче глоба ни застрашава и

 

при посочване

на неверни данни

 

Ако те водят до по-нисък размер на данъка или освобождаване от плащане, приходната агенция ще ни глоби с до 1000 лв. При повторно нарушение законът ни заплашва със санкция от 2 бона.

Физическите лица трябва задължително да декларират и получените парични заеми от физически лица, чийто общ размер надхвърля 10 хил. лв. и към края на миналата година част от тях са непогасени.

Трябва да обявим и заемите, които сме дали на приятели и роднини

В противен случай лицата, които спестят тази информация от НАП, ще трябва да платят 10% от недекларираната сума, а ако ни заловят втори път, размерът ще бъде 15 на сто.

Данъкоплатците, които са си подали декларациите, но въпреки това не са внесли дължимите суми към бюджета, също подлежат на наказание. Глобата започва от 1000 лв., а при повторно нарушение скача на 2000 лв.

В сила вече са и нови промени в ДОПК, свързани с автоматичен обмен на информация между данъчните администрации в ЕС, както и между страните, които участват в многостранно споразумение, разработено от ОИСР. Целта е да се прекрати практиката за

 

агресивно данъчно облагане

на мултинационални компании

 

като Google, Amazon и Starbucks.

Според новите правила, компаниите майки трябва да подадат в данъчните администрации, където са регистрирани, отчети по държави за осъществяваната дейност във всички останали страни по света. След това данъчните изпращат тези отчети до съответните администрации на другите държави. Това се отнася за групи с годишни приходи над 750 млн. евро, а ако компанията майка е от България - приходи над 100 млн. лв. Българските предприятия, които са дъщерни на компаниите майки, ще трябва само да подадат уведомление, кое предприятие ще подаде отчета по държави. Като първото уведомление за 2016 г. компаниите е трябвало да подадат още до края на 2017 г. Ако обаче предприятието майка, не е задължено да подава отчет по държави, този документ ще трябва да се подаде от дъщерното дружество в България. Такива отчети трябва да подадат фирми, които са дъщерни на компании от САЩ, защото Щатите не са се присъединили към многостранното споразумение на ОИСР.

 

 

Нови учебници в трети, седми и девети клас

Стипендии и за частните школа

Стипендии от държавния бюджет ще се полагат и за учениците от частните училища от новата 2018 година.

Също така се покачва и максималната награда за успех – от 50 до 60 лв. Така стипендиите в училище вече ще варират между 21 лв. и 60 лв. Право на стипендия ще имат както учениците в дневна и индивидуална форма на обучение, така и записаните в комбинирана форма на обучение. Месечно поощрение за успех ще се полага и на гимназистите, които учат чрез работа и са част от дуалната система.

Същото се отнася и за ученици със специални образователни потребности, които са завършили основно образование и са продължили обучението си в класовете от първи или втори гимназиален етап. Учениците в интернатите пък ще получават по 33 лв. месечно за лични нужди. От следващата учебна година новият Закон за предучилищно и училищно и училищно образование влиза в силна за учениците от 3-ти, 7-и и 9-и клас. Това означава, че за тях ще има нови учебници и ще учат по новите учебни програми.

Също така за хлапетата в трети клас вече няма да важат количествените оценки по шестобалната система като двойки и шестици, а ще бъдат оценявани чрез символи, които всяко училище само ще определя.

 

В 14 области на страната от

2,05% до 20% по-скъпа вода

В 14 области на страната абонатите на местните дружества ще плащат от началото на 2018 г. от 2,5% до 20% по-скъпо за ВиК услугата. По-високите цени бяха одобрени в средната на декември от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и те са вписани в бизнесплановете на съответните дружества. В София-град, където има концесионер, поскъпването е с 9,5% до 2,36 лв. за куб. м. В Смолян нарастването на цената е с 4,5% до 2,35 лв./куб. м, в Пловдив - с 2,9% до 2,20 лв./куб. м, в област Варна - с 2,7% до 3 лв. за кубик, в Силистренско - с 6,5% до 3,29 лв./куб. м. В Кърджалийско кубикът ще поскъпне с 2,8% до 2,43 лв., а в област Русе - с 6,2% до 2,78 лв. В Пернишко услугата скача с 5,8% до 2,29 лв./куб. м, а в Монтана - с 6,4% до 2,89 лв./куб. м, в област Шумен - с 3% до 3,32 лв., в Сливенско - с 2,05% до 2,50 лв./куб. м, в Бургаско - с 8,7% до 2,77 лв./куб. м, а във област Враца - с цели 13% до 3,09 лв. за кубик. Най-много - с 20% по-висока цена от новата година ще плащат абонатите на водното дружество в област Ямбол. Там за кубик в сметките им ще се начисляват по 2,78 лв.

 

 

ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ

Цената на природния

газ с 2,75% по-висока

През първото тримесечие на 2018 г. общественият доставчик "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители на цена с 2,75% по-висока от периода октомври-декември 2017 г. Постъпването е одобрено от КЕВР.

Утвърдената цена на природния газ за периода януари – март е 352,65 лв. на 1000 куб. м или 33,39 лв./мегаватчас (без акциз и ДДС). В нея са включени компонентът за услугата "обществена доставка" в размер на 4,76 лв./1000 куб. м, както и компонентът "задължение към обществото" от 1,35 лв./1000 куб. м, която покрива разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества природен газ в газохранилището в Чирен, съгласно плана за действие при извънредни ситуации. Не са включени обаче цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа и клиентите следва да ги заплащат на крайните снабдители.

Увеличението на цената на природния газ с 2,75% няма да доведе до повишаване на цените на топлинната енергия до края на отоплителния сезон, а също и до поскъпване на електрическата енергия за битовите потребители и небитовите потребители на регулирания пазар.

 

Тримесечна винетка за

леките коли влиза в сила

Годишната винетка ще важи за период от една година от датата на издаването ѝ, а не както досега - за календарната година.

Периодът на валидност на годишната винетна такса, която следва да заплащат всички пътни превозни средства от 01.01.2018 г., независимо от категорията и държава на регистрация, е една година, считано от деня на издаване на винетния стикер.

От 1 януари се въвежда и нова тримесечна винетка с валидност три календарни месеца, считано от датата на издаването й, за пътни превозни средства под 3,5 тона. Нейната цена е 54 лв. или 28 евро.

При определянето й е спазен принципът на пропорционалност, т. е. цената на тримесечната винетка да е по-висока от месечната и по-ниска от годишната, при спазена пропорционалност за намаляваща стойност с увеличаване срока на валидност. Това се налага от правилото колкото по-дълъг е периодът, толкова по-малка да е заплащаната цена.

 

 

 Пенсионната възраст расте с 2 месеца за жените и месец за мъжете

Минималната заплата скача с 50 лв., майчинските с 40 лв.

Анна Ефтимова

510 лв. вече е най-ниското възнаграждение у нас, което е ръст с 50 лв. По данни на синдикатите увеличението ще засегне над 406 000 българи наети на минимална заплата към края на миналата година.

След 3-годишна замразяването на обезщетението за отглеждане на дете между 1 г. и 2 г. нараства от 340 лв. на 380 лв. Увеличават се и детските надбавки, които по данни на Министерството на труда и социалната политика се отпускат на 80% от българчетата. Така семействата с едно дете, чийто доход на член от домакинството не надвишава 400 лв., ще вземат по 40 лв. вместо досегашните 37 лв.

 

За две хлапета

сумата нараства

 

от 85 лв. на 90 лв., а за три се увеличава с 5 лв. и ще достигне 135 лв.

За да се разшири кръга на подпомогнатите семейства, кабинетът въведе допълнителен подоходен критерий за получаване на детски надбавки. Така от тази година пари ще получат и домакинствата с месечен доход на човек от 400,01 лв. до 500 лв. Те ще вземат 80% от пълния размер на помощта, което означава, че за едно дете сумата ще е 32 лв, за две – 72 лв, а за три – 108 лв.

Скок има и на минималното дневно обезщетение за безработица. Така регистрираните в бюрото по труда ще получават минимум по 9 лв. на ден вместо досегашните 7,2 лв.

 

Завишават се обаче

критериите за отпускане

 

на този вид компенсация. Досега останалите без работа имаха право на обезщетение, само ако са се осигурявали срещу риска от безработица поне 9 от последните 15 месеца. От тази година обезщетението ще се отпуска само в случай, че безработните имат минимум 12 вноски за последните 18 месеца.

Продължава нарастването с по 2 месеца на пенсионната възраст и осигурителен стаж за всички категории труд. Само за мъжете от най-масовата трета категория труд възрастта ще се увеличи само с един месец. Така представителите на силния пол ще излизат в заслужена почивка на 64,1 г., при условие, че са натрупали 38,6 г. осигурителен стаж. Жените пък ще спират работа на 61,2 г. след 35,2 г. трудов опит. От 1 юли пенсиите ще бъдат увеличени с 3,8%. Така минималната пенсия ще достигне 207,60 лв. Таванът обаче ще остане без промяна – 910 лв., заради замразяването на максималния осигурителен праг.

 

 

По-лесно заверяваме документи за чужбина

Пенсионират свидетелството за съдимост за чиновниците

Нова комисия ще бори корупцията по високите етажи на властта

Тихомира Михайлова

Без свидетелство за съдимост и по-лесно заверяване на документи и преводи за чужбина. Такива мерки за облекчаване на административната тежест влизат в сила от 2018-та. От първи януари институциите вече няма да искат от гражданите свидетелство за съдимост на хартия, а ще събират тази информация по служебен път. Според предварителните разчети с отпадането на свидетелството на съдимост ще спести на гражданите около 3,8 млн. лв., които те годишно дават на администрацията. Важно е да се отбележи, че това важи само за държавната администрация, но не и за частния бизнес.

По-лесно ще се заверяват и документи за чужбина като дипломи, медицински документи, свидетелства за гражданско брак и други. От 1 март заверка на верността на превода на документ

 

вече ще се прави

при нотариусите

 

без да е нужно да се подава в „Консулски отношения“ при МВнР. Всичко ще става веднага, като срещу 5-6 лева ще се заверява подписа на преводача. Пак нотариусите ще са тези, които ще подават информация към КАТ при прехвърляне на автомобил. Продавачите на коли вече няма да бъдат длъжни да представят пред „Пътната полиция" договор за покупко-продажба. Причината - вече трябва да заработи електронната система за връзка между полицията и нотариусите, а регистрацията ще прави купувачът. Регистрацията на закупената кола трябва да се направи в срок от един месец. От януари 2018 г. институциите и трети лица нямат право да изискват представяне на БУЛСТАТ регистрация, тъй като регистърът е публичен.

Освен мерките,чиято цел е намаляване на бюрокрацията, депутатите приеха и няколко важни закона. Сред тях са антикорупционният закон и поправките в Закона за съдебната власт. Така вероятно

 

напролет ще започне да

действа и новата комисия

 

която ще бори корупцията по високите етажи на властта. Новият мегаорган обединява в себе си пет институции. Анонимни сигнали за корупция и конфликт на интереси не са позволени, а комисията ще може да ползва и СРС-та с цел да докаже корупция или незаконно имущество на дадена публична личност. Председателят на комисията ще се избира от НС по предложение на депутатите. До шест заплати допълнително на година за магистратите от специализирания съд и прокуратура и облекчаване на командироването на магистратите, тези промени в Закона за съдебната власт влизат в сила от първи януари 2018 година.

Депутатите промениха няколко пъти и закона за движение по пътищата. Служебно да се прекратява регистрацията на превозно средство, когато по време на периодичен технически преглед се установят опасни неизправности. От началото на годината трябва да има единен електронен стикер за технически преглед. От май пък глоби между 500 и 1500 лева ще грозят всеки шофьор за неукрепен товар върху колата. От юни влиза в сила пък санкцията до 7000 лева за манипулиране на километража на колата, установена при годишния технически преглед.


Коментари (0)

Няма коментари.

Добави коментар


архив