English
Последвайте ни: Facebook Twitter RSS
Меню Търсене
Извънредни новини
Начало Икономика Бизнес климатът в България се подобри през януари

Икономика

Добави коментар

Бизнес климатът в България се подобри през януари

През януари общият показател на бизнес климата се повишава с 2,6 пункта спрямо декември 2017 г., показват данните за стопанската конюнктура на Националния статистически институт (НСИ). По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в промишлеността и сектора на услугите, докато в строителството и търговията на дребно показателят остава приблизително на нивото си от предходния месец.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" нараства с 3,8 пункта в резултат на по-оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно и прогнозите им относно производствената активност през следващите три месеца се подобряват, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за износа през следващото тримесечие.

Показателят "бизнес климат в строителството" запазва приблизително нивото си от декември 2017 г. Анкетата регистрира леко влошаване в оценките на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията, докато очакванията им за следващите шест месеца са по-благоприятни.

Показателят "бизнес климат в търговията на дребно" остава приблизително на нивото си от предходния месец. Анкетата регистрира подобрение в мненията на търговците на дребно както за настоящото бизнес състояние на предприятията, така и за обема на продажбите през последните три месеца.

Бизнес климатът в сектора на услугите нараства с 4.9 пункта в резултат на подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По-оптимистични са и мненията им по отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги.


Коментари (0)

Няма коментари.

Добави коментар


архив