English
Последвайте ни: Facebook Twitter RSS
Меню Търсене
Извънредни новини
Начало Икономика 3600 био стопани получиха 46 млн. лева субсидии

Икономика

Добави коментар

3600 био стопани получиха 46 млн. лева субсидии

Близо 47 млн. лева субсидии са получили био стопаните от ДФ „Земеделие“, съобщиха от фонда.

Броят на земеделски стопани е 3 625, които са с одобрени заявления по направления „Биологично растениевъдство“, „Биологично пчеларство“, „Биологично животновъдство”, както и на тези, заявили повече от едно от гореизброените направления от мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 за Кампания 2017.

Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, са регламентирани в Наредба 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват биологични практики. 75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а 25% - от националния бюджет.


Коментари (0)

Няма коментари.

Добави коментар


архив